GRUPPVINNARE/GROUPWINNERS

Vi presenterar här stolt våra 4 generationer med gruppvinnare på Kennelklubbens utställningar...
4-generationer i rakt nedstigande led - FLOY, hans dotter DJIINAAH och hennes son COZMOZ och hans son OLLE


We proudly present our 4 genrations with groupwinners at Kennelclub shows...
4-generations - FLOY, his daughter DJIINAAH and her son COZMOZ and his son OLLE


SKARA 6/5-1995
LEIF HERMAN WILBERG, NORGE


BORÅS 3/7-2004 
HELGE LIE, NORGE 

NYKÖPING 20/8-2006
STEVEN SEYMOUR, AUSTRALIEN


TÄBY 28/8-2005
ERNA-BRITT NORDI
N


ENFLOY'Z REMARKABLE'N CHARMANT

ALFTA
6/7-2013
JUSSI LIIMATAINEN, FINLAND