Index        Nyheter     Hundarna     Resultat     Champion     Valpar     Tidigare kullar     Album    Highlights     Om oss


C.I.B SE UCH FI UCH DK UCH NORD UCH
ENFLOY'Z PORTRAIT OF MAGIC STARS
"RAZZEL"Född: 2009-07-26

Patella: 0/0

TITLAR:
Svensk utställningschampion - Finsk utställningschampion - Internationell utställningschampion -
Dansk utställningschampion - Nordisk utställningschampion 

¤ ÅRETS JAPPE HANE #2 2012
¤ ÅRETS JAPPE HANE #3 2011


RESULTAT:
 BIR x 4
BIM x 7
CACIB x 9
CERT x 17 
R-CERT x 2

BIG-1 x 1
BIG-3 x 1

AVKOMMOR:
1 kull- 5 valpar

 
BIG-1, INT Avesta 2012
och ny internationell champion


BIG-3, INT Köping 2011

FLER BILDER...>>

C.I.B NORD. DKUCH KBHV-09 
SE V-10 SE V-11
Enfloy'z Oeddie Xellent Like Floy

Mellskogen's Xellent Rune of Floy

INT.S.NUCH Enfloy'z Floy

SUCH Tinto's Hiroshiima Mishima

C.I.B NORD.DKUCH Ww-08 Kbhv-09
Nordjv-03 Nordv-09 NordVV-11'15 NoVV-11'12'13 NoV-12'15 SeV-12  Wwv-14 HeVW-14 FinVV-14 FinV-14 SeVV-14'15 SeV-14'15 NoVV-15
Enfloy'z Novaah-Lee A Charmant Lady

INT.NORD.EEUCH Noblewhite Charmant

INT.NORD.DKUCH Kbhv-01 Nordv-02 Sv-03
 Jappetit's Floy´ina-Lee of Floy

SE V-09 SE UCH FI UCH
Pihlajaniemen Tsuki No Hana

INT.NORD.N.EST.LV.LTUCH Kbhjv-97 Eujw-97 Baltv-99 Ww-01'02 Finv-02 
Pihlajaniemen Kitamura D'Floy

INT.S.NUCH Enfloy'z Floy

INT.FIN.EST.LVUCH  Pihlajaniemen Cindy

INT.FIN.LV.RUSUCH Jww-00
Pihlajaniemen Mimosa

INT.NORD.FINUCH Sv-94'98 Nv-95 Kbhv-98 
 Confettie's Workman

INT.NORD.EST.LVUCH Ww-95 Belgw-95 Ceritan Tsubaki

 

<<--Tillbaka

Enfloy'z Kennel - Ewa Werner - Eskilstuna  +46 (0) 227 143 88 | kennel@enfloyz.se |enfloyz.se |